Μελέτες 
 
Έργα και Επιβλέψεις Έργων
 
Διοίκηση Έργων
 
Δημοσιεύσεις
 
 
 
Ηλιακός
Κλιματισμός
&
Ηλιακά
Συστήματα
 
Γεωθερμικός
Κλιματισμός
&
Γεωθερμικά
Συστήματα
 
ΑΠΕ-ΟΧΕ
σε Κτήρια
και Βιομηχανίες
 
Κλιματισμός
&
Αντλίες
Θερμότητας
 
Created by
OnlineSolutions

 
 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΕΡΓΑ

Eνημερωθείτε αναλυτικά για την εμπειρία και τα έργα της Bonair. Διατίθενται αναλυτικά στοιχεία, 38 μελέτες σε αρχεία PDF και 20 φωτογραφίες από έργα ΑΠΕ και ΟΧΕ.

Πατήστε εδώ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες της BONAIR είναι μελέτες, έργα, επιβλέψεις έργων και διοίκηση έργων στον ευρύτερο τομέα των:

ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) και της
ΟΧΕ (Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας)

Ειδικώτερα υπάρχει εμπειρία σε τομείς όπως:

Αντλίες θερμότητας και ηλιοβοηθούμενες αντλίες     θερμότητας
Κεντρικά ηλιακά συστήματα και ηλιακός κλιματισμός
Ηλιακές κατοικίες
Γεωθερμικός κλιματισμός και γεωθερμικά συστήματα
Συστήματα κλιματισμού VRV και παγολεκάνες     κλιματισμού
ΑΠΕ και ΟΧΕ σε κτίρια, ξενοδοχεία κά


 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το γραφείο Ενεργειακών και Ηλεκτρο/Μηχανολογικών (Η/Μ) Μελετών «Bonair» ιδρύθηκε το 1995 από Ενεργειακούς Μηχανολόγους Μηχανικούς, τότε Διευθυντές της μεγαλύτερης κατασκευαστικής εταιρίας κλιματισμού  στον ελληνικό χώρο, της Interklima AE.

Στη συνέχεια στελεχώθηκε από έμπειρους συνεργάτες με εξειδίκευση στις ενεργειακές μελέτες κτιρίων, με έμφαση σε κτίρια γραφείων και επιχειρήσεις ξενοδοχείων.

Τα ισχυρά σημεία-highlights του γραφείου Ενεργειακών Μελετών Bonair είναι:

η ειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε μελέτες και έργα με νέες τεχνολογίες ΑΠΕ και ΟΧΕ στα κτίρια


η εκπόνηση εναρμονισμένων Η/Μ και Ενεργειακών Μελετών σύμφωνα με τους επερχόμενους νέους κανονισμούς θερμομόνωσης και Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας στα κτίρια (κατά τον κανονισμό «ΚΟΧΕΕ»)
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Bonair
Διεύθυνση:
Λ. Ηρακλείου 350
Ν. Ιωνία 14231
Τηλ: 210 - 2723 662  
Fax: 210 - 2758 757
Email
: info@bonair.gr