Μελέτες 
 
Έργα και Επιβλέψεις Έργων
 
Διοίκηση Έργων
 
Δημοσιεύσεις
 
 
 
Ηλιακός
Κλιματισμός
&
Ηλιακά
Συστήματα
 
Γεωθερμικός
Κλιματισμός
&
Γεωθερμικά
Συστήματα
 
ΑΠΕ-ΟΧΕ
σε Κτήρια
και Βιομηχανίες
 
Κλιματισμός
&
Αντλίες
Θερμότητας
 
Created by
OnlineSolutions
 

Δημοσιεύσεις από Bonair σε ηλιακό κλιματισμό και ηλιακά συστήματα  


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
σε ημερίδες


18.M. Karagiorgas "Technology Assessment Report on Solar Collectors"
Palermo, PHILOSOL Workshop, Fierra del Mediterraneo, 12-13 March 1999
19.Dr. M. Karagiorgas, CRES Technical Manager, Support to Industrials
« Business opportunities Europe-wide for industrial SME's of Solar Thermal, Programs Philosol I, II and JEV»,ημερίδα της ΕΒΗΕ /ΚΑΠΕ  "Markets and Quality" στο Mare Nostrum Hotel, την 26η Ιουνίου 99
20.Μ. Καράγιωργας, Δρ. Ενεργειακός-Μηχανολόγος,  Α. Μπότζιος, MSc Περιβαλλοντολόγος-Μηχανολόγος «Εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων στη βιομηχανία», Τμήμα Βιομηχανίας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε), στην ημερίδα της ΕΒΗΕ/ΚΑΠΕ "Markets and Quality"στο Mare Nostrum Hotel την 26η Ιουνίου 99
21.Μ. Καράγιωργας, Δρ Ενεργειακός Μηχανολόγος
«Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ΜΜΕ του τομέα των θερμικών ηλιακών συστημάτων στον ευρωπαϊκό χώρο, μια προσέγγιση μέσω του προγράμ ματος PHILOSOL 2000»
Ημερίδα Leonardo da Vinci «Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση των ΑΠΕ στην Ελλάδα» Αθήνα 31 Μαρτίου 2000, ΚΑΠΕ

22. Μ. Καράγιωργας, Δρ Ενεργειακός Μηχανολόγος
"Basics of the Adsorption and Applications of Solar Driven Adsorption Chillers Using Zeolite and Silica gel/water pairs",
Ημερίδα του προγράμματος PHETRA, Αθήνα, 29 Σεπτ. 2000, ΚΑΠΕ

23.KARAGIORGAS M., PhD Energy Engineering, «Guaranteed Solar Results in Industrial applications in Greece", παρουσίαση στην ημερίδα του προγράμματος PHETRA (29-9-2000)

24. Μ. Καράγιωργας, Δρ Ενεργειακός Μηχανολόγος ,Α. Μπότζιος, Msc Μηχανολόγος «Χρήση Γεωθερμίας, Ηλιακού Κλιματισμού και Αποθήκευσης Ψύξης σε Κτίρια και Βιομηχανίες για την Ορθολογική Χρήση της Ενέργειας», Ημερίδα Ελληνο-Γερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Κέντρο ΓΑΙΑ, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2000

25. Μ. Καράγιωργας, «Ηλιακός και Γεωθερμικός Κλιματισμός  και Αποθήκευσης Ψύξης»,  Παρουσίαση στην ημερίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας & Ενεργειακού Κέντρου Πελοποννήσου, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ναυπλίου, Ναύπλιο, 14 Μαρτίου 2001
26.Μ. Καράγιωργας- Τμήμα Βιομηχανίας ΚΑΠΕ . "Εγκατάσταση-Χρήση Ηλιακών Συστημάτων στις Γαλακτοβιομηχανίες", , Παρουσίαση στην Ημερίδα του PROCESOL που οργάνωσε το Ενεργειακό Κέντρο Λάρισας, Λάρισα, 8 Νοεμβρίου 2001
27.Μ. Καράγιωργας-Τμήμα Βιομηχανίας ΚΑΠΕ ."Εγκατάσταση-Χρήση Ηλιακών Συστημάτων στις Βιομηχανίες Οίνου", Παρουσίαση στην Ημερίδα του PROCESOL που οργάνωσε το Γραφείο ΚΑΠΕ Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 11 Δεκεμβρίου 2001
28.Μ. Καράγιωργας-Τμήμα Βιομηχανίας ΚΑΠΕ "Αναβάθμιση Τεχνολογιών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων για τις Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Β. Ελλάδος", Παρουσίαση σε Ημερίδα που οργάνωσε το Γραφείο ΚΑΠΕ Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 18 Δεκεμβρίου 2001
29.Μ. Καράγιωργας. Εισήγηση σε εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ιορδανία σχετικά με τεχνολογίες και εφαρμογές θερμικών ηλιακών συστημάτων που συν-διοργάνωσε το ΚΑΠΕ, από 30/6 έως 3/7/2003, μαζί με τους φορείς: ADEME (Γαλλία), ADENE (Πορτογαλία), NERC (Ιορδανία) και PEC (Παλαιστίνη) στα πλαίσια του έργου ΑSTEMB (αρ συμβ.ME8/B7-4100/IB/98/0479).
30.Μ. Καράγιωργας, «Σχεδιασμός και εγκατάσταση μεγάλων Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα», Ημερίδα Σχεδιασμός, εγκατάσταση και Συντήρηση και Προώθηση μεγάλων Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων στην Κρήτη, ΚΑΠΕ, Εκθεσιακό Κέντρο Γουβών, Ηράκλειο Κρήτης, 19-11 2004.
31.Μ. Καράγιωργας, «Σχεδιασμός και εγκατάσταση μεγάλων Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων σε Δημόσια κτίρια», Ημερίδα 'Δράσεις Προώθησης Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας», ΚΑΠΕ, Ξενοδοχείο Holiday Inn, Αθήνα, 17-03- 2005.
32.Μ. Καράγιωργας, "Ηλιακά συστήματα κλιματισμού ρόφησης. Εφαρμογή στην ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕ και η προμελέτη για το εργαστήριο του ΚΑΠΕ "ΕΕ στο κτίριο", παρουσίαση στην ημερίδα "ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ", διοργάνωσης ΚΑΠΕ (υπό την αιγίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης), ΧΑΝΙΑ, 18-04-2005
σελίδες 1, 2,3