Μελέτες 
 
Έργα και Επιβλέψεις Έργων
 
Διοίκηση Έργων
 
Δημοσιεύσεις
 
 
 
Ηλιακός
Κλιματισμός
&
Ηλιακά
Συστήματα
 
Γεωθερμικός
Κλιματισμός
&
Γεωθερμικά
Συστήματα
 
ΑΠΕ-ΟΧΕ
σε Κτήρια
και Βιομηχανίες
 
Κλιματισμός
&
Αντλίες
Θερμότητας
 
Created by
OnlineSolutions
 

Μελέτες από Bonair σε ηλιακό κλιματισμό και ηλιακά          συστήματα  

16.
Μελέτη αγοράς θερμικών ηλιακών συστημάτων στη νότια Ευρώπη, Αθ.1999
17. Μελέτη χρήσης θερμικών ηλιακών συστημάτων στις βιομηχανικές διεργασίες του κλάδου οίνου, Αθήνα 2000

διαθέσιμο αρχείο

18. Μελέτη χρήσης θερμικών ηλιακών συστημάτων στις βιομηχανικές διεργασίες του κλάδου βαφείων φινιριστηρίων, Αθήνα 2000

διαθέσιμο αρχείο

19. Μελέτη χρήσης θερμικών ηλιακών συστημάτων στις βιομηχανικές διεργασίες του κλάδου γάλακτος, Αθήνα 2000

διαθέσιμο αρχείο

20. Τα ηλιακά συστήματα στις γαλακτοβιομηχανίες, Αθήνα 2002
21.Αξιολόγηση του ηλιακού συστήματος (300 m2) στο οινοποιείο "ACHAIA CLAUSS" για την προθέρμανση του νερού του λέβητα, Αθήνα 2000
22. Μελέτη προώθησης των κεντρικών ηλιακών συστημάτων για βιοτεχνικές διεργασίες στην Ευρώπη, Αθήνα 2002
23.Βέλτιστος σχεδιασμός και ανάγκες συντήρησης κεντρικών ηλιακών συστημάτων, Αθήνα 2005
24.Μελέτη χρηματοδοτικών πλαισίων για τις επενδύσεις σε κεντρικά ηλιακά συστήματα σε βιομηχανίες, Αθήνα 2003
25.Αξιολόγηση υφισταμένων software υπολογισμού θερμικών ηλιακών συστημάτων συστημάτων , Αθήνα 2005
26.Θέρμανση χώρων με συλλέκτες αέρα, Αθήνα 2006

διαθέσιμο αρχείο


σελίδες1,2,3


ΑΠΕ- Παθητικά στοιχεία σε κτήριο γραφείων, Μαρούσι

 


ΑΠΕ- Παθητικά στοιχεία σε κτήριο γραφείων, Μαρούσι

>>Επιλέξτε την εικόνα που
σας ενδιαφέρει για να την
δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος