Μελέτες 
 
Έργα και Επιβλέψεις Έργων
 
Διοίκηση Έργων
 
Δημοσιεύσεις
 
 
 
Ηλιακός
Κλιματισμός
&
Ηλιακά
Συστήματα
 
Γεωθερμικός
Κλιματισμός
&
Γεωθερμικά
Συστήματα
 
ΑΠΕ-ΟΧΕ
σε Κτήρια
και Βιομηχανίες
 
Κλιματισμός
&
Αντλίες
Θερμότητας
 
Created by
OnlineSolutions
 

Δημοσιεύσεις από Bonair σε ηλιακό κλιματισμό και ηλιακά συστήματα  


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
σε συνέδρια(συνέχεια)


8. M. KARAGIORGAS, V. DROSOU, Th. TSOUTSOS. «Solar Energy and RES for the Tourism Sector", Παρουσιάστηκε στην International Conference "RES for Island: RES and RUE for Islands, Sustainable Energy Solutions", 30-31 August 2004, Κύπρος, pp. ......
9. Vassiliki Drosou, M. Karagiorgas « SOLAR ENERGY FOR THE TOURISM SECTOR", παρουσιάστηκε στo 7th International Symposium on Solar Energy "SOLAR 2004", 8 to 11 September 2004, Gleisdorf, AUSTRIA, pp. 129-139.
10. Μ. Καράγιωργας, Β. Δρόσου, Α. Αηδόνης "ΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ" Παρουσιάστηκε στην Επιχειρηματική Συνάντηση «SolarEnergyinHotels», Αθήνα, DivaniCaravelHotel, Greece, 5-8 Δεκεμβρίου 2004, Ελληνογερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο.
11. Gregory Economides, Dr. Civil Engineer, Maria Bololia, Mechanical Engineer Τech.,Michaelis Karagiorgas, Dr. Energy Engineer, «Bioclimatic Design with Demonstrative Energy Technologies in the 'Centre for Renewable Energy Sources (CRES)' Building in Athens», "Τhe second international exergy, energy and environment symposium" 3-7/7/2005 , Kos island, Greece

12. Αριστοτέλης Αηδόνης, Βασιλική Δρόσου, Μιχάλης Καράγιωργας", Θερμικά Ηλιακά Συστήματα «combi» για συνδυασμό θέρμανσης χώρων και ζεστού νερού χρήσης: δυνατότητες και προοπτικές στην Ελληνική αγορά", Εθνικό Συνέδριο RENES «Η Εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», Αθήνα Φεβρουάριος 2005

διαθέσιμο αρχείο

13. Μ. Καράγιωργας, I. Γεωργακόπουλος, Γρ. Οικονομίδης, "Ηλιο-γεωθερμικός κλιματισμός στο Ευρωπαικό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου. Απoτελέσματα χρήσης με  μετρήσεις", 8ο Συvέδριo Ηπίωv Μoρφώv Εvέργειας, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 06,  ΕΕΚ 21 έως 45.

14. Μ. Καράγιωργας, Μ. Τσαγκούρης, Κ. Γαλάτης Α. Μπότζιος-Βαλασκάκης, "Ηλιο-βοηθούμενη αντλία θερμότητας με άμεση-βιοκλιματική και έμμεση -ενεργητική λειτουργία ηλιακών συλλεκτών αέρα. Αποτελέσματα προσομοίωσης και σύγκριση με τα αποτελέσματα μετρήσεων ", 8ο Συvέδριo Ηπίωv Μoρφώv Εvέργειας, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 06,  ΘΕΔ 12 έως 26.

διαθέσιμο αρχείο

15. Θ. Τσούτσος, Μ. Καράγιωργας, «Η ανάπτυξη του ηλιακού κλιματισμού στην Ελλάδα», 8ο Συvέδριo Ηπίωv Μoρφώv Εvέργειας, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 06,  ΘΕΔ 12 έως 26.
16. Michaelis Karagiorgas, P. Kourentzi, L.Kodokalou "Operation and measurements results of the Solar cooling installation in the Rethymnon Village Hotel", 8th International Symposium for Protection and Restoration of the Environment, Hania 3-7 July 2006.
17. Μιχ. Καράγιωργας, Γρ. Οικονομίδης I. Γεωργακόπουλος, Γ. Καφίρης «ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΟ-ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΥΟ ΕΡΓΩΝ: ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΠΕ», 1ο Διεθνές Συνέςδριο για την Ενέργεια, HELLEXPO, 23-26 Noεμβρίου 2006
σελίδες 1, 2,3