Μελέτες 
 
Έργα και Επιβλέψεις Έργων
 
Διοίκηση Έργων
 
Δημοσιεύσεις
 
 
 
Ηλιακός
Κλιματισμός
&
Ηλιακά
Συστήματα
 
Γεωθερμικός
Κλιματισμός
&
Γεωθερμικά
Συστήματα
 
ΑΠΕ-ΟΧΕ
σε Κτήρια
και Βιομηχανίες
 
Κλιματισμός
&
Αντλίες
Θερμότητας
 
Created by
OnlineSolutions
 

Έργα και επιβλέψεις έργων από Bonair σε γεωθερμικό
      κλιματισμό και γεωθερμικά συστήματα

1.
Κατασκευή και εγκατάσταση μιας γεωθερμικής αντλίας θερμότητας ισχύος 7 kW με κάθετο γήινο εναλλάκτη στην πρώτη γεωθερμική κατοικία στην Ελλάδα (Ερευνητικό έργο καθ. Παπαγεωργάκη,  Λαγονήσι, 1993)
2. Κατασκευή των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας ισχύος 350 kW της Πολυτεχνιούπολης Ζωγράφου, με γεωθερμικούς πασάλους (Επιδεικτικό έργο, Interklima, 1995)

3. Κατασκευή γεωθερμικής ψύξης-θέρμανσης των κτιρίων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου, ισχύος 210 kW με υφάλμυρο νερό (Ευρ.Κ.Δ.Δ., 2000, το κτίριο είναι έτοιμο από το Μάρτιο 2001)

διαθέσιμο αρχείο

4. Επίβλεψη κατασκευής ηλιακής και γεωθερμικής αντλίας θερμότητας 12,5 και 16,5 kW αντίστοιχα, στο κτίριο μέτρησης ΑΠΕ του ΚΑΠΕ με φρεατικό νερό, 1999
5.Εγκατάστη γεωθερμικής αντλίας θερμότητας ισχύος 22 kW με κάθετο γήινο εναλλάκτη στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Λαυρείου (ΠΕΝΑ Επιδεικτικό έργο ΚΑΠΕ)ΑΠΕ- Γεωθερμικές heat pumps στα Διδακτήρια Ευρ.Κ.Δ.Δ.


ΕΕ- Ενεργειακοί δείκτες στο
ξενοδοχείο MONTANA

ΑΠΕ- Γεωθερμία με
  inverters στα Διδακτήρια Ευρ.Κ.Δ.Δ
.

 

>>Επιλέξτε την εικόνα που
σας ενδιαφέρει για να την
δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος