Μελέτες 
 
Έργα και Επιβλέψεις Έργων
 
Διοίκηση Έργων
 
Δημοσιεύσεις
 
 
 
Ηλιακός
Κλιματισμός
&
Ηλιακά
Συστήματα
 
Γεωθερμικός
Κλιματισμός
&
Γεωθερμικά
Συστήματα
 
ΑΠΕ-ΟΧΕ
σε Κτήρια
και Βιομηχανίες
 
Κλιματισμός
&
Αντλίες
Θερμότητας
 
Created by
OnlineSolutions
 

Δημοσιεύσεις από Bonair σε γεωθερμικό κλιματισμό και γεωθερμικά συστήμτα  


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
σε επιστημονικά περιοδικα


M. Karagiorgas, D. Mendrinos, K. karytsas, "Solar and Geothermal Heating and Cooling of the European Centre for Public Law Building in Greece", «Renewable Energy", July 2003, Elsevier

διαθέσιμο αρχείο


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
σε διεθνή συνέδρια
1. D.Mendrinos, M.Karagiorgas, C.Karytsas. «Use of Geothermal Heat Pumps for Heating of Buildings in Greece», Presented during the LowExx workshop "Low Temperature Systems in Existing/Historical Buildings", March 7, 2002, Maastricht, Netherlands,

2. M. Karagiorgas, «Energy Performance of Combined solar and geothermal facilities in educational building in Greece», παρουσίαση στο WREC CONGRESS in Cologne - Germany 29 June - 5 July, 2002,

διαθέσιμο αρχείο

3. Μ. Καράγιωργας, I. Γεωργακόπουλος, Γρ. Οικονομίδης, "Ηλιο-γεωθερμικός κλιματισμός στο Ευρωπαικό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου. Απoτελέσματα χρήσης με  μετρήσεις", 8ο Συvέδριo Ηπίωv Μoρφώv Εvέργειας, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 06,  ΕΕΚ 21 έως 45.
4. Μιχ. Καράγιωργας, Γρ. Οικονομίδης I. Γεωργακόπουλος, Γ. Καφίρης «ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΟ-ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΥΟ ΕΡΓΩΝ: ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΠΕ», 1ο Διεθνές Συνέςδριο για την Ενέργεια, HELLEXPO, 23-26 Noεμβρίου 2006


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
σε ημερίδες


1. Μ. Καράγιωργας, Δρ Ενεργειακός Μηχανολόγος ,Α. Μπότζιος, Msc Μηχανολόγος
«Χρήση Γεωθερμίας, Ηλιακού Κλιματισμού και Αποθήκευσης Ψύξης σε Κτίρια και Βιομηχανίες για την Ορθολογική Χρήση της Ενέργειας», Ημερίδα Ελληνο-Γερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Κέντρο ΓΑΙΑ, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2000
2. Μ. Καράγιωργας, «Ηλιακός και Γεωθερμικός Κλιματισμός  και Αποθήκευση Ψύξης»,  Παρουσίαση στην ημερίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας & Ενεργειακού Κέντρου Πελοποννήσου, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ναυπλίου, Ναύπλιο, 14 Μαρτίου 2001