Μελέτες 
 
Έργα και Επιβλέψεις Έργων
 
Διοίκηση Έργων
 
Δημοσιεύσεις
 
 
 
Ηλιακός
Κλιματισμός
&
Ηλιακά
Συστήματα
 
Γεωθερμικός
Κλιματισμός
&
Γεωθερμικά
Συστήματα
 
ΑΠΕ-ΟΧΕ
σε Κτήρια
και Βιομηχανίες
 
Κλιματισμός
&
Αντλίες
Θερμότητας
 
Created by
OnlineSolutions
 
Έργα και επιβλέψεις έργων από Bonair σε ΑΠΕ-ΟΧΕ σε κτήρια
      και βιομηχανίες


1. Επίβλεψη επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία OSCAR AE, Αθήνα 2000 (διπλά τζάμια, ενεργειακά κλειδιά, αντλίες θερμότητας) .

2. Επίβλεψη κατασκευής οικονομικού φωτισμού με EIB στα γραφεία της βιομηχανίας Rolco AE, Αθήνα 2003
3. Επίβλεψη κατασκευής βιομηχανικών μονώσεων σε spray driers της βιομηχανίας Rolco AE, Αθήνα 2004

4. Επίβλεψη αλλαγής βιομηχανικών λεβήτων μαζούτ (στο spray drier και σε 3 ατμογεννήτριες) σε λέβητες φυσικού αερίου της βιομηχανίας Rolco AE, Αθήνα 2003

διαθέσιμο αρχείο

5. Επίβλεψη εγκατάστασης πυκνωτών γραμμής με στόχο την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας από το ηλεκτρικό δίκτυο της  βιομηχανίας Rolco AE, Αθήνα 2003
6. Επίβλεψη εγκατάστασης βιοκλιματικών στοιχείων κτιρίων ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΕ (σκιάστρων, αιθρίων, οικονομικού φωτισμού ΕΙΒ), Αθήνα 2006


:  ΟΧΕ-Παγολεκάνες στο
κολυμβητήριο ΟΑΚΑ


ΕΕ- Kλιματισμός Φυσικού αερίου
στο ξενοδοχείοILISSOS

 

>>Επιλέξτε την εικόνα που
σας ενδιαφέρει για να την
δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος