Μελέτες 
 
Έργα και Επιβλέψεις Έργων
 
Διοίκηση Έργων
 
Δημοσιεύσεις
 
 
 
Ηλιακός
Κλιματισμός
&
Ηλιακά
Συστήματα
 
Γεωθερμικός
Κλιματισμός
&
Γεωθερμικά
Συστήματα
 
ΑΠΕ-ΟΧΕ
σε Κτήρια
και Βιομηχανίες
 
Κλιματισμός
&
Αντλίες
Θερμότητας
 
Created by
OnlineSolutions
 

Μελέτες από Bonair σε κλιματισμό και αντλίες θερμότητας

1.
Οριστική μελέτη Η/Μ συστημάτων για τα κτίρια του Βαλκανικού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου, Κομοτηνή, 2000, Ευρ. Κ. Δ. Δ.

2.Προμελέτη εξοικονόμησης ενέργειας με κλιματισμό αερίου σε ΜΕΚ, ψυκτικής ισχύος  160 RT του ξενοδοχείου Hotel IIlissos, Αθήνα 2006

διαθέσιμο αρχείο

3.Προμελέτη εξοικονόμησης ενέργειας με κλιματισμό αερίου απορρόφησης, ψυκτικής ισχύος  66 RT του ξενοδοχείου Hotel Art, Αθήνα 2005

διαθέσιμο αρχείο

4.Τεχνολογίες παγολεκανών στα κτήρια, ένας οδηγός της BONAIR Αθήνα 2000

διαθέσιμο αρχείο

5.Μελέτη Η/Μ των νέων κτιρίων της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑΙ ΑΕ, 2004
6.Μελέτη Η/Μ των κτιρίων οικισμού Παπανικολάου, ΠΙΚΕΡΜΙ, 2002
7.Μελέτη Η/Μ των κτιρίων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου-Ευρ. Κ. Δ. Δ.,1999
8.Προμελέτη για την ίδρυση Δικτύου Μελετών και Ανάπτυξης Προκατασκευασμεύων Δομικών Υλικών  (ΔΕΑΠΔΥ), ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΕ,1997
9.Μελέτη κλιματισμού στη επιστημονική θερμοκοιτίδα του τεχνολογικού πάρκου του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, 1994
10.Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων στο νέο κτήριο γραφείων της ΕΛΒΗΜ-TELEMECANIQUE, ΚΙΝΗΤΡΟ ΕΠΕ,1994
11.Κλιματισμός γραφείων Αεροδρομίου Καίρου, 1994
12.Μελέτη εφαρμογής Η/Μ εγκαταστάσεων στα γραφεία B Intracom, KINHTΡO ΕΠΕ,1993
13.Κλιματισμός Νοσοκομείου Χίου, 1990
14.Μελέτη κλιματισμού κτιρίων Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, 1988
15. Μελέτη κλιματισμού κτιρίων SATO, 2000, VENT ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ


EE- Σύστημα VRV σε κτήριο γραφείων, Μαρούσι


ΕΕ- Ηeat pumps στο ξενοδοχείο OSCAR.


ΕΕ- Ενεργειακοί δείκτες στο ξενοδοχείο MONTANA

 

>>Επιλέξτε την εικόνα που
σας ενδιαφέρει για να την
δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος