Μελέτες 
 
Έργα και Επιβλέψεις Έργων
 
Διοίκηση Έργων
 
Δημοσιεύσεις
 
 
 
Ηλιακός
Κλιματισμός
&
Ηλιακά
Συστήματα
 
Γεωθερμικός
Κλιματισμός
&
Γεωθερμικά
Συστήματα
 
ΑΠΕ-ΟΧΕ
σε Κτήρια
και Βιομηχανίες
 
Κλιματισμός
&
Αντλίες
Θερμότητας
 
Created by
OnlineSolutions
 
Έργα και επιβλέψεις έργων από Bonair σε κλιματισμό και                 αντλίες θερμότητας


1.
Κατασκευή σε οικισμό στο Πικέρμι συστήματος με ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμό από αντλίες θερμότητας, ΠΙΚΕΡΜΙ 2002

διαθέσιμο αρχείο

2. Κατασκευή σε κατοικία στο πανόραμα Παλλήνης συστήματος με ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμό από αντλία θερμότητας, ΠΑΛΛΗΝΗ 2002

3. Monitoring του έργου κλιματισμού με παγολεκάνες των κτιρίων AVAX, AVAX SA, 1998

διαθέσιμο αρχείο

4. Επίβλεψη εγκατάστασης κλιματισμού στο ΚΑSΙΝΟ Mont Parnes, 198

5. Επίβλεψη εγκατάστασης κτιρίων ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΕ, 2006


ΟΧΕ-Παγολεκάνες στα κτήρια της
AVAX AE


ΕΕ- Ηeat pumps & διπλά τζάμιαστο ξενοδοχείο ΜΑRΑΤΗΟΝ BEACH


ΕΕ- Ηeat pumpsγια ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμό σε οικισμό στο ΠΙΚΕΡΜΙ

>>Επιλέξτε την εικόνα που
σας ενδιαφέρει για να την
δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος