Μελέτες 
 
Έργα και Επιβλέψεις Έργων
 
Διοίκηση Έργων
 
Δημοσιεύσεις
 
 
 
Ηλιακός
Κλιματισμός
&
Ηλιακά
Συστήματα
 
Γεωθερμικός
Κλιματισμός
&
Γεωθερμικά
Συστήματα
 
ΑΠΕ-ΟΧΕ
σε Κτήρια
και Βιομηχανίες
 
Κλιματισμός
&
Αντλίες
Θερμότητας
 
Created by
OnlineSolutions
 

Μελέτες από Bonair σε ηλιακό κλιματισμό και ηλιακά συστήματα

1.
Μελέτη κατασκευής ηλιακής παγωνιέρας μεθανόλης στο Montpellier, επιφάνειας 16 m2 και ημερήσιας παραγωγής 8,5 kg πάγου, Γαλλία 1982
2. Πλήρης μελέτη ηλιακού συστήματος στο ξενοδοχείο Olympic Royal, επιφάνειας 128 m2 , Aθήνα 2004
3. 10 προμελέτες ένταξης ηλιακών και γεωθερμικών συστημάτων επιφάνειας 3600 m2 σε ξενοδοχεία της Ρόδου(LUTANIA, KRESTEN, KOLOSSOS, CASINO, MAIRIE), Ρόδος 2003
4.Μελέτη παραλαβής έργου ηλιακού κλιματισμού βιομηχανίας ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΕ, επιφάνειας 2800 m2 και ψυκτικής ισχύος 700 kW, Οινόφυτα 2002
5. Μελέτη απόδοσης και παραλαβής έργου ηλιακού κλιματισμού ξενοδοχείου RETHYMNON VILLAGE, επιφάνειας 450 m2 και ψυκτικής ισχύος 105 kW, Ρέθυμνο 2002
6. Μελέτη ηλιακού κλιματισμού με τη χρήση παγολεκανών στο εργαστήριο Α του ΚΑΠΕ, ισχύος 70 kW, Πικέρμι 2005.
7.Μελέτη ηλιακού κλιματισμού με σύστημα DEC(ανοικτού κύκλου) στην αίθουσα σεμιναρίων του ΚΑΠΕ, παροχής 3000 m3/h, Πικέρμι 2005.
8.Προμελέτη ένταξης ηλιακού κλιματισμού στο ξενοδοχείο LUTANIA ισχύος 300 kW, Ρόδος 2003
9. Προμελέτη ηλιακού κλιματισμού στη Μονή Χρυσοπηγής Χανίων, ισχύος 35 kW, Αθήνα 2005
10. Οικονομοτεχνική μελέτη ηλιακού κλιματισμού στο ξενοδοχείο Olympic Palace επιφάνειας 2000 m2 και ψυκτικής ισχύος 450 kW, Αθήνα 2006.
11.Οικονομοτεχνική μελέτη ηλιακής θέρμανσης ζεστών νερών και νερών πισίνας, επιφάνειας 1050 m2 για την ΕΕ και την υποκατάσταση πετρελαίου στο ξενοδοχείο ΧΑΝΔΡΗΣ (ΔΑΣΙΑ & CORFU) στην Κέρκυρα Αθήνα 2006
12. Οικονομοτεχνική μελέτη ηλιακού κλιματισμού στο ξενοδοχείο Porto Angelli επιφάνειας 900 m2 και ψυκτικής ισχύος 220 kW, Αθήνα 2006.
13. Μελέτη ηλιοβοηθούμενης αντλίας θερμότητας με ηλιακούς συλλέκτες αέρα στο νέο κτήριο του ΚΑΠΕ, επιφάνειας 22 m2 και ψυκτικής ισχύος 16,5 kW, Πικέρμι 2004
14. Μελέτη θέρμανσης χώρων με ηλιακούς συλλέκτες αέρα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου, επιφάνειας 75 m2, Λεγραινά, Μάρτιος 2001.
15.Μελέτη αγοράς θερμικών ηλιακών συστημάτων στην Τυνησία, Αθήνα 1995


σελίδες1 ,
2 ,3


ΑΠΕ- Παθητικά στοιχεία σε κτήριο γραφείων, Μαρούσι

 


Φωτισμός EIB σε κτήριο
γραφείων, Μαρούσι

 


ΑΠΕ-Ηλιακός  κλιματισμός
στα εργαστήρια ΚΑΠΕ

>>Επιλέξτε την εικόνα που
σας ενδιαφέρει για να την
δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος