Μελέτες 
 
Έργα και Επιβλέψεις Έργων
 
Διοίκηση Έργων
 
Δημοσιεύσεις
 
 
 
Ηλιακός
Κλιματισμός
&
Ηλιακά
Συστήματα
 
Γεωθερμικός
Κλιματισμός
&
Γεωθερμικά
Συστήματα
 
ΑΠΕ-ΟΧΕ
σε Κτήρια
και Βιομηχανίες
 
Κλιματισμός
&
Αντλίες
Θερμότητας
 
Created by
OnlineSolutions
 
Έργα και επιβλέψεις έργων από Bonair σε ηλιακό κλιματισμό και        ηλιακά συστήματα

1.
Κατασκευή ηλιακής παγωνιέρας ενεργού άνθρακα-μεθανόλης, επιφάνειας 16 m2 και ημερήσιας παραγωγής 8,5 kg πάγου, Montpellier, Γαλλία 1985
2. Κατασκευή  θέρμανσης χώρων με ηλιακούς συλλέκτες αέρα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου, επιφάνειας 75 m2, Λεγραινά, Μάρτιος 2001.
3. Επίβλεψη κατασκευής ηλιακής και γεωθερμικής αντλίας θερμότητας 12,5 και 16,5 kW αντίστοιχα, στο κτίριο μέτρησης ΑΠΕ του ΚΑΠΕ με φρεατικό νερό ΚΑΠΕ, Πικέρμι 1999

διαθέσιμο αρχείο

4. Επίβλεψη έργου ηλιακού κλιματισμού βιομηχανίας ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΕ επιφάνειας 2800 m2 και ψυκτικής ισχύος 700 kW, Οινόφυτα 200

5. Επίβλεψη έργου ηλιακού κλιματισμού ξενοδοχείου RETHYMNON VILLAGE, επιφάνειας 450 m2 και ψυκτικής ισχύος 105 kW, Ρέθυμνο 2002

διαθέσιμο αρχείο

6. Κατασκευή εργαστηριακής πλατφόρμας μέτρησης απόδοσης των ηλιακών συλλεκτών αέρα της ηλιοβοηθούμενης αντλίας θερμότητας στο νέο κτήριο του ΚΑΠΕ, Πικέρμι 2003


ΑΠΕ-Ηλιακός  κλιματισμός στο
ξενοδοχείο OLYMPIC PALACE Rhodos

 


ΑΠΕ- Ηλιακή ενέργεια στα Διδακτήρια Ευρ.Κ.Δ.Δ.

 

>>Επιλέξτε την εικόνα που
σας ενδιαφέρει για να την
δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος