Μελέτες 
 
Έργα και Επιβλέψεις Έργων
 
Διοίκηση Έργων
 
Δημοσιεύσεις
 
 
 
Ηλιακός
Κλιματισμός
&
Ηλιακά
Συστήματα
 
Γεωθερμικός
Κλιματισμός
&
Γεωθερμικά
Συστήματα
 
ΑΠΕ-ΟΧΕ
σε Κτήρια
και Βιομηχανίες
 
Κλιματισμός
&
Αντλίες
Θερμότητας
 
Created by
OnlineSolutions
 

Διοίκηση Έργων από Bonair σε ηλιακό κλιματισμό και ηλιακά συστήματα  


Α. As a Project Manager-EU level


1.
PHILOSOL I:  Local Market Stimulation in Southern Europe based on an action plan of the European Solar Thermal Industry. ESIF/THERMIE B 1273 , 1997, (Project manager)
2. PHILOSOL II: Business Development in Southern Europe based on an action plan of the European Solar Thermal Industry. ESIF/ ALTENER 99 (Project manager).
3. PROCESOL I : Solar Thermal Process Heating in Industrial Applications, a Stimulation Plan. ALTENER 99 (Project manager)
4. PROCESOL II: Solar Thermal Process Heating in Industrial Applications, combined with Heat Recovery Technologies. ALTENER 02 (Project manager)
5. HOTRES: Technical Support to the Tourism Industry with Renewable Energy Sources. Step 1:Hotel Sector. ALTENER 00 (Project manager)


Β.As a main contractor-National Level


6.
Business trip to Tunisia of the Solar Thermal Industry Federation, common CRES and EBHE project, 1995 (Main contractor)
7. Technical Assistance to Palestinian SME's on the Active Solar Thermal Systems. DG XVII, Synergy 1996 (Main Contractor)
8. Solar Thermal Systems in Brasil, promotion of large plants for DHW production. TECSOL-THERMIE b 1997, (Main Contractor)


C.As a contractor


9.
Solar Thermal Marketing Group, DG XVII, Thermie 1996 (contractor)
10. Electronic multimedia development on the solar thermal systems and dissemination within the SME's. DG XII, LEONARDO DA VINCI, 1997
11. UNESCO : Technical assistance to third countries for the setting up of projects on Solar thermal.THERMIE B, 1999 (Contractor)
12. ΔΙΚΤΥΟ Ηλιακών Βιομηχανιών Ελλάδος, ΕΒΗΕ/ ΕΠΒ 1997 (Contractor)
13. CEN TC 312Secretariat, "Promotion of the establishment of International Standards in the field of Solar Thermal Systems" an on going Altener project 98, (Contractor)
14. SOLTHERM -Solar Markets in Europe. ALTENER 01. Mελέτη αγοράς και τεχνολογιών καθώς και η επισκόπηση περιπτώσεων εφαρμογής και εργαλείων σχεδιασμού για τις τεχνολογίες θέρμανσης-ψύξης με ηλιακή ενέργεια (Contractor)
15. BUST/PRISMA Cluster of SAVE-ALTENER 01. Building Urban Environment with Solar Thermal.
Mελέτη πολεοδομικής και νομοτεχνικής φύσης εμποδίων για την ανάπτυξη των εφαρμογών θέρμανσης και ψύξης μέσω των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων σε οικισμούς (Contractor)
16. ASTEMP/MEDA 02. Promotion of Solar Thermal technologies in the Mediterranean Basin
17. CLIMASOL, Promotion of solar cooling technologies in Europe
σελίδες 1, 2