Μελέτες 
 
Έργα και Επιβλέψεις Έργων
 
Διοίκηση Έργων
 
Δημοσιεύσεις
 
 
 
Ηλιακός
Κλιματισμός
&
Ηλιακά
Συστήματα
 
Γεωθερμικός
Κλιματισμός
&
Γεωθερμικά
Συστήματα
 
ΑΠΕ-ΟΧΕ
σε Κτήρια
και Βιομηχανίες
 
Κλιματισμός
&
Αντλίες
Θερμότητας
 
Created by
OnlineSolutions
 
Μελέτες από Bonair σε γεωθερμικό κλιματισμό και γεωθερμικά         συστήματα

1.
Μελέτη κατασκευής και εγκατάσταση μιας γεωθερμικής αντλίας θερμότητας ισχύος 7 kW με γεωθερμικό πάσαλο στην πρώτη γεωθερμική κατοικία στην Ελλάδα (Ερευνητικό έργο καθ. Παπαγεωργάκη,  Λαγονήσι, 1993)
2. Μελέτη κατασκευής των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας ισχύος 350 kW της Πολυτεχνιούπολης Ζωγράφου, με γεωθερμικούς πασάλους (Επιδεικτικό έργο, Interklima, 1995)
3. Optimal design of the use of geothermal heat pumps for greenhouse heating purposes. DGRST, PEPER 1997 (contractor
4. Μελέτη και επίβλεψη κατασκευής ηλιακής και γεωθερμικής αντλίας θερμότητας 12,5 και 16,5 kW αντίστοιχα, στο κτίριο μέτρησης ΑΠΕ του ΚΑΠΕ με φρεατικό νερό, Πικέρμι 1999
5. Μελέτη γεωθερμικής ψύξης-θέρμανσης των κτιρίων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου, ισχύος 210 kW με υφάλμυρο νερό (Ευρ.Κ.Δ.Δ., 2000, το κτίριο είναι έτοιμο από το Μάρτιο 2001)
6. 10 προμελέτες ένταξης ηλιακών και γεωθερμικών συστημάτων σε ξενοδοχεία της Ρόδου (LUTANIA, KRESTEN, KOLOSSOS, CASINO, MAIRIE), Ρόδος 2003

7. Συμμετοχή στην προμελέτη της γεωθερμικής θέρμανσης-ψύξης του Ολυμπιακού χωριού με γεωθερμικούς πασάλους (Αρχ. Δ.Παπανικολάου, 1ο Αρχιτεκτονικό βραβείο, 2000)

8. Μελέτη και εγκατάστη γεωθερμικής αντλίας θερμότητας ισχύος 22 kW με κάθετο γήινο εναλλάκτη στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Λαυρείου (ΠΕΝΑ-Επιδεικτικό έργο ΚΑΠΕ) Λαύρειο 2007.
9. Οικονομοτεχνική μελέτη γεωθερμικού κλιματισμού σε τρία  ξενοδοχεία Robinson (Κως, Κυλλήνη, Κρήτη) με φρεατικά νερά συνολικής ψυκτικής ισχύος 1800 kWcool, Αθήνα 2006.
10. Μελέτη αδειοδότησης γεώτρησης γεωθερμικής κατοικίας στην Ιπποκράτειο Πολιτεία με γεωθερμικό πάσαλο συνολικής ψυκτικής ισχύος 28 kWcool, Αθήνα 2006.

11. Μελέτη γεωθερμικής ψύξης-θέρμανσης των κτιρίων της εταιρίας ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΕΣ ΑΕ Αθήνα 2007.

διαθέσιμο αρχείο


ΑΠΕ- Ηλιοβοηθούμενες αντλίες
θερμότητας και γεωθεμία
στο βιοκλιματκό κτήριο του ΚΑΠΕ

 


ΑΠΕ- Ηλιοβοηθούμενες αντλίες
θερμότητας και γεωθεμία
στο
βιοκλιματκό κτήριο του ΚΑΠΕ

 

>>Επιλέξτε την εικόνα που
σας ενδιαφέρει για να την
δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος